Thanh khoản là gì, tài sản có tính thanh khoản cao là gì?

Hiểu đơn giản, thanh khoản chính là khả năng chuyển đổi từ sản phẩm, tài sản sang tiền mặt. Đây là yếu tố cực kì quan trọng trong mỗi doanh nghiệp mà người làm chủ cần để ý để đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình kinh tế thị trường.

Bài viết dưới đây của VNCash24h sẽ đề cập chi tiết nhất về thanh khoản là gì? Cũng như các chỉ số đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp.

Thanh Khoản Là Gì?

Thanh khoản trong tiếng Anh được gọi là “Liquidity”, từ này có nghĩa là “khả năng hóa lỏng”. Hiểu theo nghĩa bóng, từ này ám chỉ sự linh động của tài sản.

Còn hiểu theo định nghĩa chuyên môn, “thanh khoản” chỉ “mức độ mà một tài sản bất kì có khả năng được mua hoặc bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó” – theo Wikipedia.

Tuy nhiên hiểu một cách đơn giản, tính thanh khoản là thuật ngữ dùng để chỉ khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản hoặc một sản phẩm.

Ví dụ tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất bởi nó có thể dùng để “bán” (đổi lấy hàng hóa/dịch vụ) mà giá trị hầu như không thay đổi. Còn các tài sản khác như bất động sản, nhà máy, máy móc… có tính thanh khoản thấp hơn vì để chuyển đổi các tài sản này thành tiền mặt phải mất một thời gian rất dài.

thanh khoan la gi
Thanh khoản là gì?

Ý Nghĩa Của Thanh Khoản Trong Kinh Tế

Tính thanh khoản mang ý nghĩa rất quan trọng đối với thị trường tài chính hiện nay. Chúng cho thấy sự linh hoạt và an toàn của một tài sản hay thị trường nào đó. Cụ thể hơn như sau:

 • Theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp: Bạn cần có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Việc đo lường tính thanh khoản giúp bạn tìm ra số dư phù hợp, theo dõi tình hình tài chính của công ty và định vị nó để tăng trưởng chiến lược.
 • Đảm bảo một khoản vay hoặc nguồn vốn khác: Các ngân hàng và nhà đầu tư xem xét các tỷ lệ thanh khoản để xác định khả năng thanh toán nợ của công ty.
 • Thể hiện mức độ năng động, hiệu quả của thị trường: Khi thị trường càng sôi động, có càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia thì tính thanh khoản càng cao.

Xếp Loại Tài Sản Theo Tính Thanh Khoản

Trong kế toán, các tài sản ngắn hạn/lưu động được sắp xếp theo tính thanh khoản từ cao đến thấp như sau:

 • Tiền mặt
 • Ngoại tệ (FX)
 • Giấy chứng nhận đầu tư được đảm bảo (GIC)
 • Trái phiếu chính phủ
 • Trái phiếu công ty
 • Cổ phiếu (giao dịch công khai)\
 • Hàng hóa (vật chất)
 • Bất động sản
 • Nghệ thuật
 • Doanh nghiệp tư nhân

Như vậy, tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì nó không cần phải bán hoặc chuyển đổi (nó đã là tiền mặt). Cổ phiếu và trái phiếu thường có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong khoảng 1-2 ngày, tùy thuộc vào quy mô đầu tư.

Cuối cùng, các khoản đầu tư chậm bán hơn như bất động sản, nghệ thuật và doanh nghiệp tư nhân có thể mất nhiều thời gian hơn để chuyển đổi thành tiền mặt (thường là vài tháng hoặc thậm chí vài năm).

Thế Nào Là Tài Sản Có Tính Thanh Khoản Cao?

Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tài sản có tốc độ chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng. Và đương nhiên, tiền mặt chính là tài sản có khả năng thanh khoản cao nhất, sau đó là đến các tài sản thanh khoản khác như: Chứng khoán, các quỹ đầu tư, hàng tồn kho, đầu tư ngắn hạn,…

Nếu như tiền mặt là tài sản có khả năng thanh khoản cao nhất thì hàng tồn kho chính là tài sản có khả năng thanh khoản thấp nhất. Bởi hàng tồn kho sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn mới có thể chuyển đổi thành tiền mặt.

Tính Thanh Khoản Trong Ngân Hàng

Tính thanh khoản của tài sản (Liquid Asset) được hiểu cơ bản là tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng. Có thể lấy ví dụ như: Tiền mặt, công cụ thị trường tiền tệ,…

thanh khoan ngan hang
Tính thanh khoản trong ngân hàng

Đặc Điểm

Tính thanh khoản của ngân hàng sở hữu những đặc điểm quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ:

 • Cung – cầu tiền mặt không cân bằng. Ngân hàng khó có thể kiểm soát được nhu cầu rút gửi, vay vốn của khách hàng, vì vậy, thường ở trong trạng thái thặng dư hoặc thâm hụt.
 • Khi nguồn vốn được giữ lại để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng càng cao thì đồng nghĩa với lợi nhuận của ngân hàng càng thấp và ngược lại.

Tiêu Chí Đánh Giá

Để đánh giá khả năng thanh khoản thông thường sẽ căn cứ vào các chỉ tiêu định lượng, định tính sau:

 • Các chỉ tiêu định lượng có thể tính toán được các tỷ lệ: Đối với tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân; Nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; Dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; Tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi.
 • Các chỉ tiêu định tính bao gồm mức độ tuân thủ pháp luật về: Tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi; ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và báo cáo quy định nội bộ về quản lý thanh khoản và tuân thủ các quy định pháp luật khác về quản lý rủi ro thanh khoản.

Nguồn Cung Cấp Thanh Khoản

Nguồn cung cấp thanh khoản cho ngân hàng đến từ:

 • Các khoản tiền gửi nhận được
 • Phí thu từ việc cung cấp các dịch vụ
 • Các khoản tín dụng thu về
 • Bán các tài sản đang kinh doanh và sử dụng
 • Vay mượn từ thị trường tiền tệ

Nhu Cầu Tạo Ra Thanh Khoản

Các hoạt động tạo ra nhu cầu về thanh khoản cho ngân hàng bao gồm:

 • Khách hàng rút tiền từ các khoản tiền gửi
 • Khách hàng đề nghị vay vốn
 • Thanh toán các khoản phải trả khác
 • Chi phí để tạo ra sản phẩm và dịch vụ ngân hàng
 • Thanh toán cổ tức cho cổ đông

Rủi Ro Khi Thanh Khoản Ngân Hàng

Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản đối với ngân hàng trong trường hợp ngân hàng không hoặc chậm đáp ứng nhu cầu thanh khoản của khách hàng. Ngân hàng thiếu hụt ngân quỹ, hoặc tài sản ngắn hạn. Vì vậy, ngân hàng thiếu dự trữ tiền mặt và không thể huy động vốn ngay.

Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư 08/2017/TT-NHNN đã nêu rõ rủi ro thanh khoản là rủi ro do:

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; hoặc
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chi phí cao để thực hiện nghĩa vụ đó.”

Thiệt Hại Từ Rủi Ro Thanh Khoản Ngân Hàng

Thiệt hại từ rủi ro thanh khoản tác động đến cả ngân hàng, khách hàng. Cụ thể là:

 • Đối với ngân hàng: Buộc phải tăng lãi suất để huy động thêm vốn. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay không thay đổi có thể khiến doanh thu từ hoạt động của ngân hàng giảm sút hoặc phải tăng lãi suất cho vay.
 • Đối với khách hàng: Có thể sẽ phải vay với mức lãi suất cao hơn.
 • Đối với nền kinh tế: Gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp vay.

Khuyến Nghị Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản Ngân Hàng

Các biện pháp để quản lý rủi ro thanh khoản:

 • Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở, để đang dạng hóa, thu hút nguồn vốn.
 • Sử dụng các công cụ tái cấp vốn.
 • Quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động tín dụng của Nhà nước.
 • Cơ cấu các nguồn vốn huy động, vốn vay hợp lý giữa trung hạn và ngắn hạn.
 • Duy trì tỷ lệ dự trữ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ở tỷ lệ hợp lý.
 • Quản lý tốt rủi ro thanh khoản.

Tính Thanh Khoản Trong Chứng Khoán

Tính thanh khoản của chứng khoán được thể hiện ở khả năng dễ dàng mua bán, giá cả tương đối ổn định trong ngắn hạn. Thông qua thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư dễ dàng chuyển đồi từ chứng khoán sang tiền mặt và ngược lại. Điều này thể hiện sự linh hoạt, an toàn của vốn.

Rủi Ro Trong Thanh Khoản Chứng Khoán

Tính thanh khoán của chứng khoán được đo lường bằng thời gian và chi phí để chuyển đổi thành tiền mặt.

Khi đó rủi ro trong thanh khoản chứng khoán là khi mất nhiều thời gian, chi phí để thu hồi vốn của nhà đầu tư. Điều này có nghĩa là khó tìm được người mua ở mức giá kỳ vọng, hoặc phải chấp nhận mức giá thấp hơn để đổi sang tiền mặt. Trường hợp này nhà đầu tư sẽ chịu mức lỗ nhất định.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Thanh Khoản Của Chứng Khoán

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của Chứng khoán

 • Các chỉ số tài chính phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có khá nhiều chỉ số tài chính phản ánh kết quả sử dụng vốn của doanh nghiệp như: tỷ lệ P/E, lợi nhuận…
 • Các chính sách của Nhà nước tác động đến doanh nghiệp. Tùy chính sách phát triển chung của đất nước mà Chính phủ có thể ban hành những quy định hành chính áp dụng với ngành, nghề kinh doanh.
 • Các quy định về đầu tư nước ngoài.
 • Tâm lý của các nhà đầu tư. Trên thị trường luôn có những nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Hoạt động của các nhà đầu tư ngắn hạn thường phụ thuộc và biến động chung của thị trường. Qua đó tác động đến tính thanh khoản của thị trường

Khuyến Nghị Hạn Chế Rủi Ro

Với các sản phẩm đầu tư tài chính như chứng khoán phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và tình hình thị trường chung. Vì vậy, các để hạn chế rủi ro thanh khoản chứng khoán bao gồm:

 • Xem xét đến khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
 • Đánh giá được xu hướng biến động của ngành, của thị trường nói chung.
 • Thực hiện phân bổ nguồn lực hợp lý.

Thanh Khoản Tiền Điện Tử

Tính thanh khoản trong thị trường điện tử (Crypto) đơn giản là khả năng chuyển đổi từ tiền mặt sang tiền điện tử và ngược lại.

Tiền điện tử hiện đang là một trong những tài sản có tính thanh khoản cao. Từ khi Internet phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, sự phổ biến của thị trường Crypto đã lan rộng ra khắp mọi nơi.

Đó cũng chính là lúc tiền điện tử trở thành tài sản thanh khoản hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Thị trường tiền điện tử ngày một sôi nổi nhờ tính thanh khoản cao của các đồng tiền điện tử.

Điều này hứa hẹn chỉ trong vòng một vài năm nữa thôi, Crypto sẽ nhanh chóng soán ngôi các thị trường khác và trở thành nơi có tính thanh khoản cao nhất.

thanh khoan tien dien tu
Thanh khoản tiền điện tử

Vai Trò Của Tính Thanh Khoản Trong Thị Trường Tiền Điện Tử (Crypto)

Đối với thị trường tiền ảo, tính thanh khoản có vai trò rất quan trọng. Cụ thể như sau:

 • Giúp ổn định giá cả và thị trường: Nếu một thị trường có tính thanh khoản cao thì chắc chắn giá cả sẽ được đưa ra ở mức ổn định. Như vậy sẽ đảm bảo được tính công bằng cho những người tham gia. Chưa kể, người bán coin sẽ được bán với mức giá cạnh tranh để thu về nhiều lợi nhuận và người mua có thể trả giá theo mức độ đánh giá của họ. Từ đó, thị trường sẽ trở nên công bằng và ổn định hơn bao giờ hết.
 • Tăng tốc độ giao dịch: Các thị trường có tính thanh khoản cao thì đều có tiến độ giao dịch nhanh chóng. Sở dĩ có được tiến độ như vậy là bởi thị trường này luôn luôn ổn định và ngày càng thu hút nhiều người tham gia hơn. Các nhà đầu tư có thể thuận lợi đặt lệnh hoặc thoát lệnh nhằm thu lợi nhuận ngay cả khi thị trường hoạt động với tốc độ nhanh.
 • Tăng độ chính xác khi sử dụng phân tích kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật là phương pháp bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải nắm rõ. Phương pháp này sử dụng các thông tin về giá trong lịch sử giao dịch để đưa ra dự đoán chính xác về xu hướng của thị trường. Chính vì thế, nếu đồng coin có tính thanh khoản cao cùng với mức giá ổn định thì sẽ giúp cho nhà đầu tư phân tích chính xác hơn.

Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Thanh Khoản Tiền Điện Tử

Tính thanh khoản trong thị trường tiền điện tử rất dễ bị tác động bởi một trong những yếu tố sau:

 • Đầu tiên chính là khối lượng giao dịch. Để biết được thị trường đó có tính thanh khoản cao hay không, các nhà đầu tư chỉ cần thống kê khối lượng giao dịch của thị trường. Nếu thị trường có nhiều người tham gia mua bán thì chắc chắn sẽ có tính thanh khoản tốt và ngược lại. Dựa vào đây, nhà đầu tư có thể cân nhắc và đánh giá thị trường một cách chính xác.
 • Yếu tố tác động tiếp theo chính là sàn giao dịch. Trên thị trường tiền ảo hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch đang hoạt động. Tuy nhiên, không phải sàn giao dịch nào cũng có tính thanh khoản cao. Do đó, trước khi quyết định đầu tư, các bạn nên tìm hiểu xem sàn giao dịch đó có tính thanh khoản cao hay không. Như vậy sẽ giúp việc trade coin của các bạn được diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều.
 • Bên cạnh đó, chúng ta còn có sự đồng thuận của số đông. Muốn trở thành tài sản có tính thanh khoản cao thì đương nhiên tài sản đó phải có sự chấp nhận của mọi người. Tiền điện tử được ra mắt trên thế giới vào cuối những năm 2000s và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thế giới.

Đầu tư tiền điện tử chính là sự lựa chọn hoàn hảo để mang đến lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Trong tương lai, tiền điện tử sẽ còn vươn xa hơn nữa và có khả năng trở thành đồng tiền của con người.

Thanh Khoản Trong Forex

Tính thanh khoản trong thị trường Forex chính là sự chuyển đổi giữa các loại tiền tệ với nhau. Thị trường Forex là nơi có tính thanh khoản cực cao với thời gian hoạt động liên tục trong suốt 24 giờ đồng hồ.

Nhờ sở hữu tính thanh khoản cao mà thị trường Forex cho phép khối lượng giao dịch lớn vào, ra khỏi thị trường mà không có biến động về giá. Đây là điều mà không phải sàn giao dịch có tính thanh khoản kém có thể làm được.

Vai Trò Của Thanh Khoản Trong Forex

Vai trò của thanh khoản trong Forex rất quan trọng bởi chúng xác định khả năng một cặp tiền tệ có được giao dịch hay không. Nếu nhà đầu tư đang giao dịch một cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao thì chắc chắn đó sẽ là một lợi thế. Lý do là vì cặp tiền đó sẽ được ra, vào thị trường một cách nhanh chóng mà không gặp phải bất kỳ trục trặc nào.

Bên cạnh đó, khi giao dịch Forex ở mức thanh khoản cao, các nhà đầu tư sẽ được mua, bán ở nhiều khối lượng khác nhau. Đồng thời, điều này sẽ được thực hiện với mức độ lệch chuẩn rất lớn. Và theo một lẽ dĩ nhiên, vấn đề thanh khoản không nằm ở tỷ giá mà là nằm ở cặp tiền tệ mà bạn giao dịch.

Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thanh Khoản

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản Forex bởi đây là một thị trường ngoại hối. Dưới đây sẽ là một vài yếu tố quan trọng nhất mà các bạn nên biết:

 • Tình hình chính trị: Kinh tế và chính trị luôn có mối quan hệ mật thiết. Nếu chính trị có bất ổn thì chắc chắn kinh tế sẽ bị ảnh hưởng và từ đó tác động tới tỷ giá của đồng tiền.
 • Lãi suất: Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và rất mạnh tới giá trị của đồng tiền.
 • Lạm phát: Tình trạng lạm phát ở mức độ cao xảy ra sẽ khiến giá trị của đồng tiền bị mất giá. Đặc biệt, nếu lạm phát kéo dài và khó cải thiện thì đồng tiền nội tệ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và mất giá so với các đồng tiền khác.
 • Tốc độ tăng trưởng GDP: Tốc độ tăng trưởng GDP càng cao càng cho thấy quốc gia đó được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Điều này cũng sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào làm đồng tiền nội tệ trở nên mạnh hơn.

1 Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Thanh Khoản

Khả Năng Thanh Khoản Là Gì?

Khả năng thanh khoản được định nghĩa là tiềm năng của công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh trong tương lai gần, để mở rộng và phát triển. Đó là thước đo khả năng của công ty để thực hiện nghĩa vụ tài chính dài hạn khi họ rơi vào tình trạng thanh toán.

Mất Thanh Khoản Là Gì?

Đây là trường hợp cực đoan nhất trong xu hướng giảm của cổ phiếu, khi giá liên tiếp giảm sàn với lượng dư bán giá sàn lớn và gần như không có khối lượng mua vào trong phiên. Tình huống này còn đặc biệt nguy hiểm và là rủi ro lớn nhất khi nhà đầu tư sử dụng giao dịch ký quỹ.

Thanh Khoản Tiếng Anh Là Gì?

Tính thanh khoản trong tiếng Anh gọi là Liquidity.

Thanh Khoản Trong BĐS Là Gì?

Tính thanh khoản của bất động sản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của bất động sản. Để đánh giá tính thanh khoản của dự án, bạn chỉ cần trả lời câu hỏi “Đang cần tiền và bán gấp thì có ai mua BĐS đó không?” Hay nói cách khác là BĐS này có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức hoặc không?

Tổng Kết

Như vậy chúng tôi đã giúp bạn trả lời thanh khoản là gì? Cũng như các kiến thức có liên quan. Chứng khoán và tiền gửi ngân hàng là những khoản đầu tư có tính thanh khoản khá cao, vì vậy được các nhà đầu tư ưa thích. Hy vọng bài viết này đã mang lại những kiến thức hữu ích cho bạn đọc.

Xem thêm:

Bảng cân đối kế toán là gì? Tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán đối với doanh nghiệp

Dòng tiền là gì? Có mấy loại?

Lãi suất là gì? Có mấy loại lãi suất?

Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực là gì?

Chiết khấu là gì? Có mấy hình thức chiết khấu

Bài viết được biên tập bởi: Vncash24h.com

5/5 - (2 bình chọn)

CÙNG CHUYÊN MỤC

CIC là gì, cách kiểm tra thông tin CIC online cá nhân miễn phí

Hiện nay, khi vay vốn tại các tổ chức tài chính hay ngân...

FintechAZ – website thông tin tài chính uy tín tại Việt Nam

Nếu bạn đang gặp khó khăn vì trải qua tình hình dịch bệnh...

5+ địa chỉ cầm đồ online lãi suất thấp uy tín nhất hiện nay

Trong thời đại công nghệ phát triển, việc cầm đồ online đang trở...

4+ Cầm đồ xe máy hỗ trợ online duyệt nhanh lãi suất thấp uy tín

Cầm đồ xe máy đã trở thành một trong những dịch vụ hỗ...

Vay 300 triệu ngân hàng nào lãi suất tốt nhiêu ưu đãi năm 2023?

Việc vay vốn với hạn mức lớn như 300 triệu đồng sẽ là...

Hướng dẫn vay tiền Senmo nhận ngay 20 triệu chỉ với CMND

Trong thời đại công nghê hiện nay, các rắc rối về tài chính...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *