Danh sách công ty tài chính ở Việt Nam cập nhật mới nhất 2023

Thay vì lựa chọn các ngân hàng để đăng ký vay vốn, rất nhiều khách hàng đã tìm đến những công ty tài chính bởi yêu cầu về thủ tục đơn giản hơn rất nhiều và quy trình duyệt vay cũng nhanh hơn. Bạn có thể tham khảo danh sách các công ty tài chính ở Việt Nam uy tín nhất hiện nay trong bài viết sau của VNCash24h.

Danh Sách Công Ty Tài Chính Tại Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại thì danh sách các công ty tài chính ở Việt Nam có 16 cái tên đang hoạt dộng dưới sự quản lý của Ngân hàng nhà nước, cụ thể như sau:

STT Tên công ty Vốn điều lệ Website chính thức Hotline Chăm sóc khách hàng
1 Công ty tài chính TNHH MTV Bưu Điện 1050 tỷ đồng ptf.com.vn 1900232356
2 Công ty tài chính TNHH Một thành viên Cộng Đồng 500 tỷ đồng fccom.com.vn 1900 6954
3 Công ty tài chính CP Điện Lực 2649 tỷ đồng www.evnfc.vn 2422229999
4 Công ty tài chính có phần Handico 550 tỷ đồng handico.com.vn 2435624055
5 Công ty tài chính cổ phần MTV Lotte Việt Nam 1314 tỷ đồng lottefinance.vn 02433337007
6 Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset 700 tỷ đồng mafc.com.vn 02873007777
7 Công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 10.928 tỷ đồng fecredit.com.vn 1900234588
8 Công ty tài chính TNHH HD Saigon 2000 tỷ đồng hdsaison.com.vn 1900558854
9 Công ty tài chính TNHH Home Credit Việt Nam 2050 tỷ đồng homecredit.vn 02838999666
10 Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam 610 tỷ đồng shinhanfinance.com.vn

 

 

1900545449
11 Công ty tài chính TNHH MTV quốc tế Việt Nam JACCS 900 tỷ đồng jaccs.com.vn 02871086999
12 Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy 2523 tỷ đồng sbicfinance.vn 02438288439
13 Công ty tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam 700 tỷ đồng toyota.com.vn/tu-van-tai-chinh 18001524
14 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 1000 tỷ đồng shbfinance.com.vn 19002198
15 Công ty tài chính CP Tín Việt 687.9 tỷ đồng vietcredit.com.vn

 

 

02862858185
16 Công ty tài chính TNHH MB Shinsei 800 tỷ đồng mcredit.com.vn 02471086888

Công Ty Tài Chính Là Gì?

Đây là doanh nghiệp thuộc hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Với chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và 1 số nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung cấp các dịch vụ về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công ty tài chính lại không được làm các dịch vụ như thanh toán và không được nhận tiền gửi dưới 1 năm.

Công ty tài chính là gì?
Công ty Tài chính là doanh nghiệp thuộc hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Mô Hình Hoạt Động Của Công Ty Tài Chính

Mức vốn pháp định

So với ngân hàng thì công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn. Nếu như công ty thành lập sau ngày nghị định 141/2006/NĐ-CP có hiệu lực và trước ngày 31/12/2008 thì mức vốn pháp định là 300 tỷ đồng. Còn nếu thành lập sau ngày 31/12/2008 thì mức vốn pháp định phải có là 500 tỷ đồng.

Loại hình tổ chức hoạt động

Theo Chương 1, Điều 3, Nghị định số 79/2002/NĐ – CP, các công ty tài chính được thành lập dưới các hình thức cụ thể sau:

 • Công ty Tài chính Nhà nước : Là các công ty do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và quản lý các hoạt động kinh doanh.
 • Công ty Tài chính cổ phần : Là các công ty do các tổ chức, cá nhân góp vốn và thành lập theo quy định pháp luật của Nhà nước.
 • Công ty Tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: Là các công ty do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có và làm chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Công ty Tài chính liên doanh: Là các công ty được thành lập bằng vốn góp trên cơ sở hợp đồng liên doanh giữa tổ chức tín dụng Việt Nam và tổ chức tín dụng nước ngoài
 • Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài: Là các công ty được thành lập bằng 100 % vốn tự có của tổ chức tín dụng nước ngoài.

Tuy nhiên theo Dự thảo sửa đổi Nghị định của Chính phủ, hiện nay các công ty tài chính được chia thành ba loại hình chủ yếu sau:

 • Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty tài chính cổ phần.

Thời gian hoạt động

Công ty tài chính có thời gian hoạt động tối đa là 50 năm, trong trường hợp muốn gia hạn thêm thời gian hoạt động thì cần phải được sự chấp thuận từ phía Ngân hàng Nhà nước. Và mỗi lần gia hạn thời gian hoạt động không thể gia hạn quá 50 năm.

Các Sản Phẩm Dịch Vụ Tài Chính Công Ty Tài Chính Cung Cấp

Các sản phẩm dịch vụ của công ty tài chính
Các sản phẩm dịch vụ của công ty tài chính rất đa dạng và phong phú

Huy động vốn

Nguồn vốn huy động của công ty tài chính này bao gồm:

 • Nhận từ nguồn tiền gửi của các tổ chức và cá nhân có kỳ hạn theo quy định
 • Phát hành kỳ phiếu với chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá trị nhằm huy động vốn cả trong nước lẫn nước ngoài.
 • Tiến nhận nguồn vốn ủy từ các tổ chức chính phủ hoặc tổ chức cá nhân
 • Vay thêm từ các tổ chức tín dụng tài chính Quốc tế hoặc trong nước

Hoạt động cho vay

Công ty tài chính cho vay dưới các hình thức:

 • Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Cho vay tiêu dùng thông qua hình thức cho vay trả góp
 • Cho vay dựa theo sự ủy thác của Chính phủ, hay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 • Đối với các hoạt động chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác cần phải có giấy tờ hợp pháp.

Hoạt động bảo lãnh

Công ty tài chính có các loại hình bảo lãnh sau:

 • Bảo lãnh vay vốn.
 • Bảo lãnh việc thanh toán.
 • Bảo lãnh việc dự thầu.
 • Bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng.
 • Bảo lãnh việc bảo đảm chất lượng sản phẩm.
 • Bảo lãnh việc hoàn trả tiền ứng trước.
 • Bảo lãnh việc đối ứng.
 • Xác nhận việc bảo lãnh.

Các hoạt động khác

Ngoài những hoạt động trên đây thì các công ty này còn thực hiện một số hoạt động khác như:

 • Thực hiện việc góp vốn mua cổ phần cho các tổ chức tín dụng hay các doanh nghiệp
 • Tham gia các hoạt động đầu tư
 • Tham gia vào thị trường tiền tệ
 • Tham gia kinh doanh vàng, thực hiện các dịch vụ kiều hối
 • Cung ứng các dịch vụ liên quan đến tài chính, tiền tệ, ngân hàng và đầu tư
 • Cung ứng các dịch vụ như bảo quản hiện vật quý, cho thuê tủ két, cầm đồ, giấy tờ có giá.
 • Được cho phép trở thành đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá khác cho các công ty, doanh nghiệp
 • Được quyền nhận ủy thác và trở thành đại lý trong các lĩnh vực liên quan tới lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, quản lý tài sản, vốn đầu tư của cá nhân và tổ chức theo hợp đồng.

Các Hình Thức Thành Lập Của Công Ty Tài Chính

Công ty tài chính có nhiều loại hình với đặc điểm và hình thức thành lập khác nhau, dưới đây là 1 số hình thức chính

Công ty tài chính nhà nước

Công ty tài chính nhà nước là một tổ chức tài chính do nhà nước thành lập và kinh doanh bằng cách đầu tư vốn và tổ chức các hoạt động kinh doanh.

Công ty tài chính cổ phần

Công ty tài chính cổ phần là một tổ chức tài chính được thành lập bởi các cá nhân hoặc tổ chức cùng nhau góp vốn hoạt động và cùng nhau tổ chức hoạt động kinh doanh theo dạng cổ phần và chia cổ tức cho các cổ đông.

Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng

Hình thức thành lập của công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng được thành lập bởi một tổ chức chuyên biệt thuộc tổ chức tín dụng, tổ chức này là một tổ chức tài chính phi tín dụng được tạo lập bằng vốn tự có. Công ty thuộc tổ chức tín dụng sẽ có hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân riêng.

Công ty tài chính liên doanh

Đây là những doanh nghiệp được tạo lập bằng hoạt động góp vốn bởi hợp đồng liên doanh. Trong hợp đồng liên doanh ấy bao gồm một bên là Việt Nam, bên còn lại là nước ngoài.

Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

Những công ty này được thành lập từ nguồn vốn được rót vào 100% từ các tổ chức tín dụng của nước ngoài. Thong thuòng, các tổ chức này đã khẳng định được sự uy tín của mình trên thị trường quốc tế.

Top 10 Công Ty Tài Chính Hàng Đầu Việt Nam

Dưới đây là danh sách công ty tài chính tại Việt Nam uy tín đang cung cấp dịch vụ vay tiêu dùng trả góp được nhiều người quan tâm nhất hiện nay.

Fe Credit

Công ty tài chính Fe Credit được thành lập vào năm 2015. Trải qua nhiều năm hoạt động, FE CREDIT đã xây dựng một nền tảng vững chắc với mạng lưới hơn 13000 điểm giao dịch trải dài trên toàn quốc, phục vụ cho gần 10 triệu khách hàng giải quyết khó khăn tài chính.

Các sản phẩm – dịch vụ chính của Fe Credit bao gồm:

 • Sản phẩm Cho vay tiền mặt
 • Sản phẩm Cho vay mua hàng điện máy trả góp
 • Sản phẩm Cho vay mua xe máy trả góp
 • Sản phẩm Thẻ tín dụng Fe Credit

Thông tin liên hệ Fe Credit

 • Địa chỉ: Tầng trệt, 144 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, TP HCM.
 • Hotline: 1900 234 588
 • Hỗ trợ vay tiền: (028)39 111 555
 • Website: https://fecredit.com.vn/

Xem chi tiết bài viết này để biết Fe Credit là gì? Có lừa đảo không? Có các dịch vụ nào?

Home Credit

Home Credit Việt Nam bắt đầu thành lập từ năm 2009 và đứng đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp nhanh chóng, thân thiện và tiện lợi.

Hiện Home Credit Việt Nam đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và đang phục vụ 8.54 triệu khách hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm chính của công ty tài chính Home Credit bao gồm:

 • Sản phẩm Cho vay trả góp xe gắn máy
 • Sản phẩm Cho vay trả góp hàng điện máy gia dụng, điện tử
 • Sản phẩm Cho vay trả góp tiền mặt

Thông tin liên hệ Home Credit

 • Địa chỉ: Tầng G, 8&10 Tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.
 • Trang chủ: homecredit.vn
 • Số hotline: 1900633999 hoặc 1900633633
 • Email: [email protected]
 • Website: https://www.homecredit.vn/

Xem thêm: Home Credit là gì? Có uy tín không? Có các sản phẩm dịch vụ nào?

Acs

Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam là công ty tài chính trực thuộc Tập đoàn Aeon/ Aeon Group –một trong những tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản.

ACS Việt Nam chính thức đi vào hoạt động vào năm 2008. Đến nay, sau gần 10 năm hoạt động, ACS Việt Nam đã hình thành một mạng lưới bán hàng rộng khắp cả nước với nhiều sản phẩm đa dạng phục vụ cho người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ ACS

 • Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM
 • Số điện thoại: (028) 5445 3800
 • Địa chỉ website: https://acsvietnam.com.vn

Easy Credit

Easy Credit chính thức ra mắt và hoạt động vào năm 2018 trực thuộc công ty Cổ phần Điện lực (EVN Finance) với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Tại Easy Credit bạn có thể vay tối thiểu là 10 triệu và tối đa là 90 triệu trong thời hạn lên đến 60 tháng.

Thông tin liên hệ Easy Credit

 • Tầng 14,15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: 1900 1066
 • Trang chủ: https://easycredit.vn/

Công ty tài chính HD SaiSon

HD SaiSon được thành lập từ năm 2007 và là 1 trong những công ty tài chính có vốn đầu tư nước ngoài 100% với số vốn hiện tại lên đến 520 tỷ đồng. Ưu thế nổi bật nhất của công ty này là các sản phẩm dịch vụ vay tín chấp tiêu dùng với thủ tục hồ sơ dễ dàng, duyệt vay nhanh chóng bao gồm các sản phẩm chủ lực như:

 • Vay trả góp mua ô tô, xe máy
 • Vay trả góp chi phí học tập
 • Vay trả góp tổ chức tiệc cưới
 • Vay trả góp đồ điện tử, điện máy, gia dụng
 • Vay tiền mặt trả góp

Thông tin liên hệ HD SaiSon

Chi nhánh Hà Nội:
 • Tầng 3, Tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (84-24) 2220 8979
Chi nhánh TP HCM:
 • Tầng 8, 9, 10, Tòa Nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam.
 • Điện thoại: (84-28) 5413 7483
 • Trang chủ: https://www.hdsaison.com.vn/

Xem thêm: HD SaiSon là gì? Có tốt không? Có các sản phẩm dịch vụ nào?

Công Ty Tài Chính TNHH MTV MB SHINSEI (MCredit)

Mcredit hoạt động tại Việt Nam từ 2017 và là thương hiệu tài chính trực thuộc công ty tài chính TNHH MTV MB SHINSEI từ Nhật Bản và ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank).

Các sản phẩm mà Mcredit tập trung hướng đến các nhóm đối tượng khách hàng có thu nhập thấp với 2 hình thức hỗ trợ khoản vay chính là vay tiền mặt cho mục đích tiêu dùng và vay tiền trả góp.

Thông tin liên hệ MCredit

 • Adress: Tầng 12, Tòa nhà TNR, Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 710 86 888
 • Hotline: 1900 63 67 69
 • Email: [email protected]
 • Trang chủ: https://mcredit.com.vn/

Xem thêm: MCredit là ngân hàng nào? Có tốt không? Có các dịch vụ nào?

Công Ty Tài Chính Lotte Finance

Được biết đến là thương hiệu tài chính trực thuộc tập đoàn Lottle Hàn Quốc, Lotte Finance chính thức hoạt động tại Việt Nam 2018.

Hiện tại số vốn điều lệ tại Lotte Finance là 600 tỷ đồng và các sản phẩm dịch vụ nổi bật tại Lotte Finance có thể kể đến như: vay tín chấp theo lương, vay tiêu dùng trả góp, vay theo sao kê tài khoản ngân hàng dành cho khách hàng và nhân viên

Thông tin liên hệ Lotte Finance

 •  ĐC: Tầng 4, Tầng 12A, Tháp Tây, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
 • Hotline: 19006866
 • Điện thoại CSKH nước ngoài: +84 247 302 0202
 • Trang chủ: https://www.lottefinance.vn/

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam

Công ty Tài chính Mirae Asset Việt Nam trực thuộc Tập đoàn tài chính toàn cầu Mirae Asset Hàn Quốc, công ty được thành lập vào tháng 12 năm 2007.

Các sản phẩm tín dụng tại Mirae Asset rất đa dạng bao gồm các dịch vụ vay tín chấp tiêu dùng, vay tiền trả góp, vay mua xe máy, xe ô tô với hạn mức hỗ trợ cao cùng thời gian phê duyệt khoản vay chỉ từ 1 – 3 ngày làm việc.

Thông tin liên hệ Mirae Asset

 • Địa chỉ Lầu 1, Tòa nhà Sài Gòn Royal, số 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại (08) 7300 7777
 • Email [email protected]
 • Website https://mafc.com.vn

Công Ty Tài Chính Jaccs

Công ty Tài chính TNHH một thành viên Quốc Tế Việt Nam JACCS trực thuộc Tập đoàn Japan Consumer Credit (JACCS) được thành lập từ năm 1954 và là 1 trong những thương hiệu lâu đời nhất tại Nhật Bản.

Tại Việt Nam, Jaccs cung cấp các hoạt động tài chính tín dụng bao gồm: Kinh doanh tín dụng, Kinh doanh thẻ tín dụng, Kinh doanh tài chính, bảo lãnh tín dụng và các hoạt động khác. Bạn có thể vay tín chấp tại Jaccs cho mục đích tiêu dùng với các sản phẩm nổi bật như:

 • Vay mua xe máy, xe PKL
 • Vay mua ô tô
 • Vay tiêu dùng
 • Vay mua điện máy
 • Vay mua nội thất
 • Vay mua vật liệu xây dựng
 • Vay mua vật tư nông nghiệp

Thông tin liên hệ Jaccs

Xem thêm: Jaccs là gì? Có tốt không? Có các sản phẩm dịch vụ nào uy tín?

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt (Vietcredit)

Tín Việt được ngân hàng nhà nướcViệt Nam cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty tài chính cổ phần Xi Măng từ ngày Ngày 18/ 06/ 2018.

Hiện tại VietCredit cung cấp các sản phẩm chủ yếu bên dịch vụ thẻ tín dụng (thẻ vay), hỗ trợ tiểu thương vay vốn tiêu dùng và cung cấp dịch vụ chứng chỉ tiền gửi cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ Vietcredit

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động cũng như phương thức kinh doanh của các công ty tài chính ở Việt Nam. Bên cạnh đó, VNCash24h cũng chia sẻ danh sách các công ty tài chính ở Việt Nam để bạn có thể tham khảo khi cần đăng ký sử dụng các dịch vụ, sản phẩm tài chính.

Bài viết được biên tập bởi: Vncash24h.com

5/5 - (2 bình chọn)

CÙNG CHUYÊN MỤC

Avay là gì, dịch vụ vay tiền Avay có an toàn và uy tín không?

Công nghệ đã có sự phát triển vượt bậc đã giúp việc vay...

Cách vay tiền qua app MBBank online tại nhà đơn giản nhất

Để tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng của mình, ngân hàng...

Jeff App là gì, cách vay 20 triệu online tại Jeff chỉ với CMND

Mặc dù ra đời khá muộn so với các thương hiệu gạo cội...

Scash là gì, có nên vay vốn tại ứng dụng này không?

Scash là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ cho vay...

5+ địa chỉ vay tiền Cà Mau lãi suất ưu đãi duyệt dễ nhất 2023

Bạn đang gặp phải một số trục trặc về tài chính nhưng lại...

Vay 100 triệu ngân hàng trong 1 năm lãi suất bao nhiêu 1 tháng?

Hiện nay, với nền tảng công nghệ các đơn vị tài chính đã...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *