Tiền Tệ

1 Bảng Anh (GPB) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ngày hôm nay?

Trong lĩnh vực tài chính và các giao dịch liên quan đến ngoại tệ, tỷ...